2023

31. dets. 2023


….kujunes Hiiumaa Vaegkuuljate Ühingule teguderohkeks. 2022. aastal unistatud, mõeldud ja plaanitud ideed, said pea täies ulatuses ka realiseeritud.
Alustame sügisest – mil õnnestus Kuulmisbuss Hiiumaale kutsuda 2 päevaks (30.september Kärdla ja 1.oktoober Käina). Kokku külastas bussi 70 inimest. Enamus neist vanemaealised, keskmine vanus 68 a. Esmakordne audiomeetriline kuulmisuuring oli see 39 inimesele, kuulmislangust tuvastasime 48 korral. Lisaks kuulmisuuringule sai huvilistele kuuldeaparaatide tarvikuid hooldatud ja parandatud. Ka vajaliku teavet ja soovitusi sai Kuulmisbussi rahvalt ohtralt jagatud.
Teine ja oma ulatuselt suurem projekt, mida sai kaalutletud 2022. aastal oli jõuda Hiiumaa noorteni. Hiiumaa Noortekeskustesse, Vabaajakeskustesse ja koolidesse esmase audiomeetrilise kuulmisuuringu läbiviimiseks ja noorte teavitamisest kuulmislanguse olemusest, salakavalusest ja oma kuulmise hoidmise vajalikkusest.
Algas see kevadel Emmaste Põhikoolis. Siit edasi Kärdla Noortekeskus, Kõrgessaare Vabaajakeskus, Suuremõisa Vabaajakeskus (kool), Palade Põhikool ja Käina Noortekeskus.
Sügisel jätkusid uuringud Lauka Põhikoolis, Käina Põhikoolis ja Kärdla Põhikoolis.
Audiogramme kokku – 180 tk;
testitavaid alla 18.a. – 138 noort; tuvastatav kuulmislangus 8 õpilasel;
täiskasvanuid – 42 isikut; tuvastatav kuulmislangus 11 täiskasvanul;
esmakordne audiomeetriline kuulmisuuring – 163 isikule.
Korra õnnestus abiks käia Kuulmisbussi ringreisil mandril, Järvamaal Paides.
Hiiumaa Vaegkuuljate Ühing avaldab siirast tänu – Eesti Vaegkuuljate Liidule, Hiiumaa Vallavalitsusele, Kärdla Kultuurimajale, Recado Meediale, Hiiu Lehele, Padu Hotellile, MammaMia´le, Hiiumaa Toidupangale ja kõigile eespool nimetatud Noortekeskustele, Vabajakeskustele ja Hiiumaa koolidele, kes Te kõik aitasite kaasa projektide elluviimisele.